dijous, 5 de juny de 2014

FEM RACONS!

FEM RACONS!

A les classes de 3r és costum fer RACONS un dia a la setmana.
El grup-classe es divideix en 5 grups. Cada grup farà un racó.
Els 5 racons van variant al llarg del curs en funció del què ens interessi treballar.
Hi ha alguns racons en els quals els nens i les nenes poden ser totalment autònoms. D’altres requereixen més de la nostra atenció. Procurem que els continguts es treballin de manera lúdica, ja siguin continguts de matemàtiques com de llengua.
Els RACONS DE JOC formen una part molt important de l’aprenentatge:
JUGAR PER APRENDRE,
APRENDRE PER JUGAR.